Wat is een online klassenboek?

In een papieren klassenboek schrijven docenten huiswerk, en kunnen leerlingen het huiswerk lezen. Docenten kunnen ook elkaars huiswerk zien, dit is van belang bij het opgeven van toetsen. Een online klassenboek kan, vanwege de achterliggende database en de efficiënte interface, veel meer zijn dan dat.

Dit online klassenboek:

 • is snel en gebruiksvriendelijk
 • begrijpt clusters; een docent van een lesgroep ziet alle toetsen van alle lesgroepen van zijn/haar leerlingen
 • kan overweg met meer structuren, zoals teams en secties
 • heeft de mogelijkheid om persoonlijke notities te maken
 • biedt toegang aan leerlingen op individuele basis
 • biedt toegang aan ouders, zonder administratieve rompslomp voor de school
 • geeft teamleiders inzage in alle betreffende agenda's
 • stelt de docent in staat overzicht te houden op manieren die met een papieren agenda onmogelijk zijn
Daarnaast is de software op onlineklassenboek.nl, zowel de php-scripts als het database schema, vrije software. Gebruikers van deze software, ook individuen zoals ouders, leerlingen en docenten, hebben het recht
 • het programma te installeren op hun eigen server en het te (laten) gebruiken
 • het programma aan te passen aan de eigen wensen
 • het programma desgewenst aan andere scholen of mensen te geven
 • aangepaste versies van het programma desgewenst ook te distribueren
MITS deze gebruikers deze rechten doorgeven aan hun eigen gebruikers.

Deze voorwaarden zijn in juridisch jargon vastgelegd in de Affero General Public License (versie 3). Software die onder deze of soortgelijke voorwaarden wordt gedistribueerd heet Copylefted; een distributiewijze die de auteursrechtenwetgeving gebruikt om te verzekeren dat de gebruiker rechten heeft die hem normaal gesproken middels diezelfde wetgeving worden afgenomen. Bovenstaande rechten hebben tot gevolg dat:

 • geënteresseerden in staat zijn om een 'kijkje onder de motorkap' te nemen en iets te leren
 • de school op een vrije markt support en/of hosting kan huren, of het zelf kan doen. Dit in schril contrast met de gang van zaken in de propriëtaire softwarewereld waarin een keus voor bepaalde software slechts zeer beperkte keuzes voor hosting en support over laat.

Niet de oorspronkelijke ontwikkelaar, maar de gebruiker staat centraal. Het feit dat deze software vrij is faciliteert goede hosting, goede support en verbetering van de software.